Banery1
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Limanowej uprzejmie informuje, że na stronie internetowej KRUS pod adresem https://prewencja.krus.gov.pl/course/view.php?id=2 dostępny jest kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, a także zasady przyznawania nagród.
Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły wakacje, czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy.
,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”
Jan Paweł II
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II
Od października 2019 uczeń naszej szkoły Krystian Guziak z klasy 4 brał udział
w trzyetapowym konkursie matematyczno – informatycznym InstaLogik, zmagał się on
z zagadkami matematycznymi, logicznymi oraz stawiał pierwsze samodzielne kroki
w programowaniu.
Wielki sukces uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. „Łamigłówka z BAKCYLEM”. Konkurs był organizowany z okazji „Dnia Dziecka” i realizowany jako element programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL.
„Ponad 10 lat temu Bank Spółdzielczy w Limanowej rewitalizował program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) włączając się aktywnie w proces edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. Racjonalne zarządzanie własnymi środkami jest jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinny posiąść dzieci, aby w przyszłości stać się świadomymi uczestnikami rynku finansowego i klientami banku. Program SKO jest to unikalna inicjatywa wdrażająca dzieci i młodzież w tajniki ekonomii i kształtująca postawy przedsiębiorczości” – mówi Prezes Zarządu Adam Dudek
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego biblioteka szkolna przypomina o obowiązku zwrotu wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz prosi o przejrzenie podręczników i przygotowanie ich do zwrotu (usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę podręcznika). Za podręcznik zniszczony (poplamiony, porysowany, z którego kartki zostały wyrwane) lub za podręcznik zagubiony rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odkupienia. Materiały ćwiczeniowe są jednorazowe i nie trzeba zwracać ich do biblioteki.
Jest nam niezwykle miło zakomunikować, iż Wiktor Antosz, uczeń klasy siódmej naszej szkoły został finalistą Biblijnego Konkursu Tematycznego organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.
W dniach 16-18 czerwca 2020 roku odbędą się egzaminy ósmoklasisty. Poniżej prezentujemy procedury, których w związku z egzaminami zdający i osoby związane bezpośrednio z przeprowadzaniem egzaminu powinny bezwzględnie przestrzegać.
Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim Dzieciom, niech Wasze dzieciństwo będzie bajkowe i kolorowe a przede wszystkim niech trwa jak najdłużej.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejsze miejsce w Gminie Niedźwiedź oczami dziecka. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat.
31 maja w naszej społeczności miało miejsce niecodzienne wydarzenie, ksiądz Damian, odprawił swoją mszę świętą prymicyjną w intencji nauczycieli, wychowawców oraz koleżanek i kolegów z Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie.
Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom klas IV-V uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych i w małych grupach.
Chęć udziału w konsultacji z danego przedmiotu zgłaszamy dzień wcześniej nauczycielowi jak również mamy podpisane przez rodzica oświadczenie wyrażające zgodę na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły.
Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom klas VI uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych i w małych grupach.
Chęć udziału w konsultacji z danego przedmiotu zgłaszamy dzień wcześniej nauczycielowi, jak również mamy podpisane przez rodzica oświadczenie wyrażające zgodę na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły.
poprzednia - 123456 - następna »
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio