Banery4
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Historia

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY:

 • 1887 - powstanie "szkółki zimowej". Uczono w niej od listopada do grudnia.
 • 1907 - reskryptem CK Krajowej Rady Szkolnictwa 1 września zorganizowano szkołę rządową. Uczęszczało do niej około 100 dzieci. Uczono w wynajętym pomieszczeniu.
 • 1932 - zapada decyzja o budowie szkoły.
 • 1935 - powołano komitet budowy Szkoły Powszechnej w Koninie.
 •    

  Dokumenty szkolne z 1945 roku

 • 1947 - rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym, w którym wykończono 3 sale lekcyjne.
 • 1952 - szkoła została zelektryfikowana (podłączona do generatora rzecznego), wykończono wszystkie sale w budynku.
 • 1960 - przystąpiono do kapitalnego remontu szkoły.
 • 1969 - szkoła otrzymała imię Katarzyny Smreczyńskiej.
 • 1973 - po reorganizacji sieci szkół placówka podlegała Zbiorczej Szkole Gminnej w Porębie Wielkiej.
 • 1974 - szkoła przystąpiła do realizacji "próby limanowskiej", zwiększono liczbę godzin w-f do 6. Uczniowie klas IV-VII otrzymali sprzęt narciarski.
 • 1979 - rozpoczęto remont szkoły, nauka odbywała się w kilku wynajętych budynkach.
 • 1981 - w szkolnictwie zaczął obowiązywać pięciodniowy tydzień pracy. Z powodu wprowadzenia stanu wojennego przerwa w nauce trwała od 13 grudnia do 5 stycznia.
 • 1985 - ukończono remont i rozbudowę szkoły.
 • 1989 - szkolny klub sportowy rozpoczął współpracę z KS "Maraton" Mszana Dolna prowadząc sekcję naborową narciarstwa biegowego.
 • 1990 - do szkoły wprowadzono religię, jako przedmiot nauczania. Pojawiła się sześciostopniowa skala ocen.
 • 1994 - od 1 stycznia finansowanie szkół przejął Urząd Gminy w Niedźwiedziu.
 • 1999 - po wprowadzeniu reformy, szkoła funkcjonuje jako placówka 6-cio klasowa. Po ukończeniu szkoły uczniowie kontynuują naukę w Gimnazjum Publicznym w Niedźwiedziu.
 • 2001 - rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.
 • 2004 - otwarcie nowej sali gimnastycznej. Szkoła otrzymała sztandar.
 • 2005 - utworzenie Gimnazjum Publicznego w Koninie.
 • 2006 - odsłonięcie obelisku poświęconego patronce szkoły Katarzynie Smreczyńskiej.
 • 2008 - utworzenie centrum multimedialnego.
 • 2008 - na podstawie deklaracji przystąpienia do projektu złożonej w dniu 7 lutego 2007 r. Gimnazjum Publiczne w Koninie w dniu 3 czerwca 2008 r. otrzymało pracownię informatyczną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół".
 • 2017 - 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja; 
 • 2018 – 9 listopad 2018 – z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości społeczność Koniny ufundowała pamiątkową tablicę 
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio