Banery3
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki pt. Rozrywka w matematyce dla klasy VI b. Zajęcia są prowadzone w ramach wolontariatu przez Panią Annę Stożek i Elżbietę Banach. Częstotliwość zajęć 1 godzina w tygodniu. Liczba zaplanowanych tematów 19.
Główne zamierzenia koła matematycznego:
1. Rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką, przedsiębiorczością.
2. Umożliwienie uczniom uzdolnionym matematycznie zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza zakres programowy szkoły podstawowej.
3. Zapewnienie stałej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 
Cele edukacyjne:
1. Rozbudzanie zainteresowań matematycznych, bankowych.
2. Rozwijanie uzdolnień.
3. Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań.
4. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i posługiwania się językiem matematycznym.
5. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
6. Kształtowanie umiejętności matematyzowania różnych problemów naukowych i praktycznych.
7. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.
8. Kształtowanie nawyków dobrej organizacji pracy, staranności i dokładności oraz konieczności stałego korygowania błędów.
 
Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła matematycznego mogą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązują  tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają ich pasję poznawczą.
 
Tematyka zajęć:
 
Liczydła
Postęp arytmetyczny w dominie
Mistrz tabliczki mnożenia
Blokusy
Quizy matematyczne
Liczba największa, najmniejsza i średnia
Gdzie w świece zaczyna się Nowy Rok?
Bingo
Gwiazda Pitagorasa
Make Break – co zapamiętałeś?
Biznes po polsku
Pilnuj swoich ciężko zarobionych pieniędzy!
Figury kosmiczne
Dzielenie tarczy zegara
Linia arytmetyczna
Śladem Pitagorasa
Śladem Archimedesa
Śladem Gaussa
Sławni matematycy
 
 
 
 
 
« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio