Banery1
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klasy VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych i w małych grupach.
Chęć udziału w konsultacji z danego przedmiotu zgłaszamy dzień wcześniej nauczycielowi, jak również mamy podpisane przez rodzica oświadczenie wyrażające zgodę na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły.

 HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLASY 8

OD 25 MAJA 2020R

 

Środa

Godz.

Grupa, przedmiot

Nauczyciel

10:30-13:00

GRUPA I

Matematyka, język angielski, Język polski (s.12)

 

Barbara Nowak Joanna Szarek Grażyna Kowalczyk

10:30-13:00

GRUPA II

Język polski Matematyka język angielski (s.19)

 

Grażyna Kowalczyk Barbara Nowak Joanna Szarek

 

10:30-13:00

GRUPA III

język angielski Język polski Matematyka (s.11)

 

Joanna Szarek Grażyna Kowalczyk Barbara Nowak

 

WTOREKBiologia i chemia : od 10.00 do 10.30

ŚRODA:Geografia: od 13.00 do 14.00. 

CZWARTEKReligia: od 11.00 do 12.00

PIĄTEK: Język niemiecki: od 8.00 do 9.00 

PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW ZPO W KONINIE PODCZAS KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

 Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zachowania bezpieczeństwa i higieny uczniów podczas konsultacji z nauczycielami w trakcie pandemii koronowirusa COVID – 19 W ZPO Konina.

 Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów ZPO w Koninie, którzy spotykają się na konsultacjach.

 

 Zasady konsultacji w szkole

1.     Konsultacje mają charakter dobrowolny.

2.     Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.

3.     Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.

4.     Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.

5.     Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

6.     Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.

7.     Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.

8.     Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.

9.     Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

10.           W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.

11.           Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

12.           Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.

13.           Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

 

 

 

 

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio