Banery2
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom klas IV-V uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych i w małych grupach.
Chęć udziału w konsultacji z danego przedmiotu zgłaszamy dzień wcześniej nauczycielowi jak również mamy podpisane przez rodzica oświadczenie wyrażające zgodę na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły.

 Harmonogram konsultacji dla kl. IV

lp.

przedmiot

dzień tygodnia

godziny

1

język polski

wtorek, czwartek

11.55 - 12.40

2

język angielski

wtorek

10.00 - 10.30

3

matematyka

wtorek

10.00 - 12.00

3

przyroda

wtorek

8.00 - 8.30

5

historia

środa

9.00 - 10.30

6

informatyka

wtorek

11.20 - 12.50

7

technika

wtorek

11.20- 12.50

8

plastyka

poniedziałek

10.00 - 12.00

9

muzyka

wtorek

9.00 – 10.00

10

wf

środa

10.00 - 12.00

11

religia

piątek

10.00 - 10.30

 

  

Konsultacje z nauczycielami - Klasa 5a

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Plastyka 8.00-10.00

 

Muzyka 9:00 - 10:00

Matematyka 10.00-12.00

Technika 11.20 – 12.50

Informatyka 11.20-12.50

Język polski 12.45-14.35

 Biologia 8.30-9.00

Geografia 13.00-14.00

Historia 9.00-10.30

W-f   10.00-11.00

Religia 11.00-12.00

Język angielski  10.00-12.00

 

Harmonogram konsultacji - Klasa 5b

Biologia

wtorek

8:30 – 9:00

Geografia

środa

13:00 – 14:00

Historia

środa

9:30 – 10:30

Informatyka/Technika

wtorek

11:20 – 12:50

Język angielski

piątek

10:00 – 12:00

Język polski

czwartek

13:40 – 15:25

Matematyka

wtorek

10:00 – 12:00

Muzyka

wtorek 

9.00 - 10.00 

Plastyka

poniedziałek

8:00 – 10:00

Religia

czwartek

12:00 – 13:00

Wychowanie fizyczne

czwartek

11:00 – 12:00

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW ZPO W KONINIE PODCZAS KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zachowania bezpieczeństwa i higieny uczniów podczas konsultacji z nauczycielami w trakcie pandemii koronowirusa COVID – 19 W ZPO Konina.

 Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów ZPO w Koninie, którzy spotykają się na konsultacjach.

 

 Zasady konsultacji w szkole

1.     Konsultacje mają charakter dobrowolny.

2.     Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.

3.     Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.

4.     Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.

5.     Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

6.     Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.

7.     Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.

8.     Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.

9.     Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

10.           W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.

11.           Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

12.           Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.

13.           Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

 

 

 

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio