Banery4
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom klas VI uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych i w małych grupach.
Chęć udziału w konsultacji z danego przedmiotu zgłaszamy dzień wcześniej nauczycielowi, jak również mamy podpisane przez rodzica oświadczenie wyrażające zgodę na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły.

 Konsultacje klasa VI a

pon

wt

śr

czw

piąt

plastyka

8,00-10,00

j. angielski

9,00-9,30

w-f

10,00-12,00

j. polski

9,00-11,00

 

 

matematyka

10,45-11,30

geografia

13,00-14,00

Religia 11.00-12.00

 

 

 technika,  informatyka

11,20-12,50

historia

9.00-10,30 

 

 

 

biologia

9,00-9,30 

 

 

 

Konsultacje dla klasy VI b

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Dzień tygodnia, godzina

Plastyka

Alicja Kowalczyk

poniedziałek 8.00 – 10.00

Biologia

Małgorzata Ptaszek

wtorek  9.00 – 9.30

Historia

Grażyna Kowalczyk

środa  9.00 – 10.30

Matematyka

Barbara Nowak

wtorek  11.30 – 12.00

Technika  i informatyka

Piotr Florek

wtorek  11.20 – 12.50

Wychowanie fizyczne

Monika Liszka

środa 10.00 – 12.00

Geografia

Agnieszka Napora

środa 13.00 – 14.00

Język polski

Iwona Tarasek

czwartek  9.00 – 11.00

Muzyka

Elżbieta Kurek

czwartek  10.00 – 11.00

Religia

Elżbieta Banach

czwartek  12.00 – 13.00

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW ZPO W KONINIE PODCZAS KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

 Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zachowania bezpieczeństwa i higieny uczniów podczas konsultacji z nauczycielami w trakcie pandemii koronowirusa COVID – 19 W ZPO Konina.

 Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów ZPO w Koninie, którzy spotykają się na konsultacjach.

 

 Zasady konsultacji w szkole

1.     Konsultacje mają charakter dobrowolny.

2.     Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.

3.     Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.

4.     Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.

5.     Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

6.     Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.

7.     Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.

8.     Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.

9.     Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

10.           W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.

11.           Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

12.           Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.

13.           Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

 

 

 

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio