Banery2
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom klas VII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych i w małych grupach.
Chęć udziału w konsultacji z danego przedmiotu zgłaszamy dzień wcześniej nauczycielowi, jak również mamy podpisane przez rodzica oświadczenie wyrażające zgodę na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły.

 Konsultacje dla klasy VIIa

dzień

godzina

przedmiot

poniedziałek

8.00 – 10.00

plastyka

 wtorek

9.30 – 10.00

biologia, chemia

 

8.30 – 9.00

j.angielski

 

10.00 – 12.00

matematyka

  11:20 - 12:50 informatyka

 środa

9.00 – 10.30 historia

 

10.00 – 12.00 wychowanie fizyczne

 

11.30 – 12.30

muzyka

 

13.00 – 14.00

geografia

  12:15 - 13:15

fizyka 

 

 czwartek

9.00 – 11.00 j.polski

 

 11.00 – 12.00

religia

piątek

8.00 – 9.00

j.niemiecki

 Konsultacje klasa VII b

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Dzień tygodnia, godzina

Piotr Florek

technika, informatyka

Wtorek  od  11.20-12.50

Grażyna Kowalczyk

historia

Środa od  9.00-10.30

Monika Liszka

wychowanie fizyczne

Środa od 10-12

Iwona Tarasek

j. polski

Czwartek od  9-11

Małgorzata Urbańska

matematyka

Wtorek od  10-12

Agnieszka Napora

geografia

Środa od  13-14

Małgorzata Ptaszek

biologia, chemia

 Wtorek od 9.30-10

Joanna Szarek

j. angielski

Wtorek od 8-8.30

Alicja Kowalczyk

plastyka

Poniedziałek od 8-10

Elżbieta Banach

religia

Czwartek od 11.00-12.00

Elżbieta Kurek

muzyka

Wtorek od 9.00-10.00

 PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW ZPO W KONINIE PODCZAS KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zachowania bezpieczeństwa i higieny uczniów podczas konsultacji z nauczycielami w trakcie pandemii koronowirusa COVID – 19 W ZPO Konina.

 Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów ZPO w Koninie, którzy spotykają się na konsultacjach.

 

 Zasady konsultacji w szkole

1.     Konsultacje mają charakter dobrowolny.

2.     Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.

3.     Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.

4.     Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.

5.     Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

6.     Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.

7.     Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.

8.     Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.

9.     Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

10.           W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.

11.           Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

12.           Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.

13.           Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

 

 

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio