Banery2
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego biblioteka szkolna przypomina o obowiązku zwrotu wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz prosi o przejrzenie podręczników i przygotowanie ich do zwrotu (usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę podręcznika). Za podręcznik zniszczony (poplamiony, porysowany, z którego kartki zostały wyrwane) lub za podręcznik zagubiony rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odkupienia. Materiały ćwiczeniowe są jednorazowe i nie trzeba zwracać ich do biblioteki.

      Zwrot wypożyczonych podręczników i książek z biblioteki będzie miał następujący przebieg

1.    Podręczniki (cały komplet-czyli wszystkie wypożyczone podręczniki z biblioteki) i książki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez bibliotekarza dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

2.    Harmonogram zwrotu podręczników i książek jest dostępny na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

3.    Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

4.    Podręczniki i książki należy przynieść w reklamówce, którą należy opisać na zewnątrz: imię i nazwisko ucznia, klasa. Dodatkowo w reklamówce należy umieścić wykaz; listę oddawanych podręczników i książek opatrzoną podpisem rodzica. Podręczniki i książki przynoszone są do szkoły – na sali gimnastycznej punkt odbioru.

5.    Oddane podręczniki i książki podlegają kwarantannie, po upływie której nauczyciel bibliotekarz dokona oceny ich stanu technicznego. W sytuacji zniszczenia rodzic/opiekun zobowiązany jest do zwrotu kosztów jego zakupu.

6.    Wypożyczenia podręczników na nowy rok szkolny 2020/2021 będą odbywać się we wrześniu.

7.    W celu kierowania pytań dotyczących podręczników i książek rodzice mogą się kontaktować z nauczycielem bibliotekarzem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Prosimy, aby uczniowie/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, w określonych przedziałach czasowych.

 

19 czerwca 2020r. (piątek)

8.00-9.00

Klasa 7a

 

9.00-10.00

Klasa 7b

 

   

 

22 czerwca 2020r. (poniedziałek)

8.00-9.00

Klasa 8

 

9.00-10.00

Klasa 6a

 

10.00-11.00

Klasa 6b

 

11.00-12.00

Klasa 5a

 

23 czerwca 2020r. (wtorek)

8.00-9.00

Klasa 5b

 

9.00-10.00

Klasa 4

 

10.00-11.00

Klasa 3a

 

11.00-12.00

Klasa 3b

 

 

 

 

 

 

24 czerwca 2020r. (środa)

8.00-9.00

Klasa 2a

 

9.00-10.00

Klasa 2b

 

10.00-11.00

Klasa 1a

 

11.00-12.00

Klasa 1b

 

A. Kowalczyk

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio