Banery4
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

„Ponad 10 lat temu Bank Spółdzielczy w Limanowej rewitalizował program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) włączając się aktywnie w proces edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. Racjonalne zarządzanie własnymi środkami jest jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinny posiąść dzieci, aby w przyszłości stać się świadomymi uczestnikami rynku finansowego i klientami banku. Program SKO jest to unikalna inicjatywa wdrażająca dzieci i młodzież w tajniki ekonomii i kształtująca postawy przedsiębiorczości” – mówi Prezes Zarządu Adam Dudek

W roku szkolnym 2019/2020 oprócz popularyzacji oszczędzania i działalności SKO w szkołach, działania skoncentrowane były wokół rozwijania talentów dzieci i młodzieży. Dlatego też przedmiotem konkursu, zainicjowanego przez Bank, było wykonanie komiksu z krótką historią o oszczędzaniu w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej. Jak się okazało oszczędzanie w SKO jest doskonałym sposobem na realizację marzeń i może wyzwolić potencjał artystyczny, czego najlepszym dowodem są nadesłane do Banku prace. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, technikę i estetykę wykonania pracy konkursowej, kreatywność, oryginalność i nowatorski pomysł oraz samodzielność wykonania pracy.  

Laureatem konkursu z naszej szkoły szkoły jest:

Anna Woźniak klasa IIa

Wyróżnienie otrzymał:

Bartłomiej Woźniak klasa Vb

 Serdecznie gratulujemy!

 

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio