Banery4
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

1 września o wyznaczonej godzinie, przez wychowawcę klasy w swojej sali uczniowie otrzymają zestaw podręczników i ćwiczeń na nowy rok szkolny 2020/2021. Uczniowie będą proszeni o podpisanie odbioru zestawu podręczników i ćwiczeń.

 Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów, którzy jeszcze nie zwrócili podręczników o pilne dostarczenie ich do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły.

 

 

Procedury pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

1. Godziny pracy biblioteki dostosowane zostaną do godzin zajęć lekcyjnych tak, aby umożliwić czytelnikom korzystanie ze zbiorów z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów sanitarnych dotyczących stanu epidemicznego, w tym kwarantanny materiałów bibliotecznych (2 dni).

2. W wypożyczalni nie będzie wolnego dostępu do półek. Zapotrzebowanie należy zgłaszać poprzez   e-dziennik lub w czasie osobistej wizyty w bibliotece. Książki podaje/ przygotowuje do wydania nauczyciel bibliotekarz. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych za pośrednictwem e-dziennika lub podczas wizyty książek.

3. Zwrot materiałów następuje w wyznaczonym miejscu, do zamykanego pojemnika, w którym książki odbywają kwarantannę przed powrotem do obiegu.

4. Podczas wizyty  w wypożyczalni w pomieszczeniu może znajdować się nauczyciel bibliotekarz i jeden czytelnik. Obowiązują zasady sanitarne takie, jak podczas innych zajęć szkolnych (dezynfekcja rąk przed wejściem , utrzymanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobami, wietrzenie pomieszczenia).

5. Osoby oczekujące na wejście do wypożyczalni /korzystające z czytelni zobowiązane są do zachowania dystansu – dozwolone jest korzystanie tylko z wyznaczonych stolików i miejsc siedzących. Zabrania się przestawiania krzeseł i stołów. Obowiązuje dezynfekcja stolików i wietrzenie pomieszczenia zgodnie z zasadami dotyczącymi pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia szkolne.

6. Imprezy i akcje czytelnicze, w których bierze udział biblioteka i czytelnicy odbywają się na żywo tylko w przypadku, gdy możliwe jest zapewnienie bezpiecznego udziału uczestnikom, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Preferowana forma aktywności biblioteki to udział/organizowanie konkursów, akcji online.

 

 

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio