Banery1
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW
Zespołu Placówek Oświatowych
w roku szkolnym 2019/2020Prezydium


 

 - przewodnicząca: Monika Woźniak
 - z-ca przewodniczącej: Małgorzata Sutor
 - sekretarz: Anna Krzysztofiak
 - skarbnik: Barbara Porębska


 

Członkowie - przewodniczące rad klasowych


 

 - Smerfy
 -Krasnale
 - Gumisie
 - klasa I a
 - klasa I b
- klasa II a
 - klasa II b

- klasa III a

 - klasa III b
 - klasa IV 
 - klasa V a
- klasa V b
 - klasa VI a
 - klasa VI b
 - klasa VII a
 - klasa VII b
 - klasa VIII


 


Dobrowolna składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 30 zł od rodziny.
 

Zebrania z rodzicami:

26.08.2019- spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I szkoły podstawowej;

27.08.2019- spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci przedszkolnych;

12.09.2019- zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania, sprawy bieżące;

21.11.2019- spotkanie informacyjne dla rodziców o rezultatach nauczania;

23.01.2020- spotkanie dla rodziców uczniów klasy VIII;

19.03.2020- spotkanie informacyjne dla rodziców o rezultatach nauczania i zapoznanie z procedurami związanymi z organizacją egzaminu ósmoklasisty;

14.05.2020- spotkanie informacyjne dla rodziców o rezultatach nauczania.

Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio