Banery1
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW
Zespołu Placówek Oświatowych
w roku szkolnym 2020/2021Prezydium


 

 - przewodnicząca: Małgorzata Antosz
 - z-ca przewodniczącej: Małgorzata Sutor
 - sekretarz: Dorota Wielowska
 - skarbnik: Renata Bogdanowska


 

Członkowie - przewodniczące rad klasowych


 

 - Smerfy
 -Krasnale
 - Gumisie
 - klasa I a
 - klasa I b
- klasa II a
 - klasa II b

- klasa III a

 - klasa III b
 - klasa IV 
 - klasa V a
- klasa V b
 - klasa VI a
 - klasa VI b
 - klasa VII a
 - klasa VII b
 - klasa VIII


 


Dobrowolna składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł od rodziny.
 

Zebrania z rodzicami:

25.08.2020- spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klasy I szkoły podstawowej;

26.08.2020- spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci przedszkolnych;

09.09.2020- zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania, sprawy bieżące;

18.11.2020- spotkanie informacyjne dla rodziców o rezultatach nauczania;

20.01.2021- spotkanie śródroczne

21.04.2021- spotkanie informacyjne dla rodziców o rezultatach nauczania i zapoznanie z procedurami związanymi z organizacją egzaminu ósmoklasisty;

 

Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio