Banery3
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

"Wolna i Niepodległa"

 Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

 
,,Wolna i Niepodległa”
Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole
 
Innowacja ,,Wolna i Niepodległa” była cyklem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, konkursów, spotkań, akcji i uroczystości o charakterze patriotycznym, podczas których uczniowie  mogli pogłębić swoją wiedzę z historii Polski- zwłaszcza z okresu II RP , poznali sylwetki wielu bohaterów narodowych, ale przede wszystkim w uroczysty i radosny sposób świętowali przypadającą w  roku 2018 setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości to przywołanie jednej z najważniejszych rocznic w dziejach naszego kraju. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska powróciła na mapy świata. To nie tylko wspomnienie wydarzeń sprzed 100 lat, ale dzień, który jest symbolem fundamentalnych dla nas wartości: wolności i niepodległości. 
Nasz projekt miał zwrócić uwagę, jak ważna jest narodowa pamięć i patriotyczna tradycja. Pokazaliśmy, że nasi uczniowie i społeczność lokalna pamiętają o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.  Złożyliśmy hołd i symbolicznie podziękowaliśmy naszym przodkom za to, że ocalili i odbudowali dla nas naszą wspólną ojczyznę.  Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości były znakiem naszej świadomej obecności w życiu Polski, świadectwem, że być Polakiem – to zaszczyt i honor.
Innowację realizowali wszyscy nauczyciele naszej szkoły z wykorzystanie wszelkich dostępnych metod ,technik, materiałów i pomocy dydaktycznych ; w trakcie lekcji na wszystkich przedmiotach szkolnych, w ramach zajęć pozalekcyjnych, realizowanych akcji, w czasie uroczystości szkolnych, spotkań, pokazów.
Miejsce realizacji: w salach lekcyjnych, w plenerze
Data rozpoczęcia: 3 września2018 r.
Data zakończenia: 30 listopada2018 r.
 
Co ważne, program „Wolna i Niepodległa” przeznaczony był do realizacji na wszystkich poziomach edukacji szkolnej –od przedszkola do klasy III gimnazjum, włączając rodziców i zaprzyjaźnione instytucje. Za realizację innowacji odpowiadali wszyscy nauczyciele. Kolejne etapy realizowanej innowacji były zamieszczane na szkolnej stronie internetowej ZPO Konina. Tematyka innowacji obejmowała:
 
1. Projekt gimnazjalny: Z niepodległą gra o zwycięstwo!
- gra terenowa dla 4- os. drużyn klasowych przygotowana przez uczniów klasy III gimnazjum ( opracowali oni zasady, materiały dydaktyczne, pytania i zadania dla uczestników)
- przebieg gry: odczytanie listu Marszałka J. Piłsudskiego do młodych obywateli kraju; poszukiwanie w terenie wskazówek do odnalezienia jednego z zaginionych rozkazów Piłsudskiego; rozszyfrowanie rozkazów; podsumowanie i wskazanie zwycięzców
- gra  przeprowadzona była w 3 kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII SP i kl. III gimnazjum.
 
2. Pokaz historyczny ,,Ku niepodległej-  opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę” w wykonaniu grupy artystycznej ,,Rekonstruktor”, który miał miejsce 25 października na sali gimnastycznej. Była to żywa lekcja historii upamiętniająca dążenia niepodległościowe, w czasie której uczniowie mogli obejrzeć
stroje z epoki ( szwoleżera, powstańca, kosyniera, oficera Księstwa Warszawskiego, żołnierza z okresu I wojny św.),  kolekcję replik broni używanej przez powstańców i w I wojnie św.,  ekwipunek i uzbrojenie . Poznali bliżej sytuację Polaków pod zaborami,  rolę i legendę marszałka Józefa Piłsudskiego oraz legionów.
 
3. Akcja ,, 100 drzewek na 100-lecie odzyskania niepodległości”
- akcja rozdawania sadzonek różnych gatunków drzew , które trafiły do wszystkich rodzin uczniów  naszej szkoły, przeprowadzona dzięki współpracy z Nadleśnictwem w Limanowej w dniu 31 października 2018 roku.
 
4. Przedszkolaki dla Niepodległej:
- kącik patriotyczny w jednej z sal przedszkola
- czytanki patriotyczne- ,,Mały miś w świecie literatury”
- wystawa prac plastycznych
- nauka hymnu i innych piosenek o treści patriotycznej
- pieczenie biało-czerwonych ciasteczek w ramach zajęć ,,Kuchcikowo”.
 
5. II Gminny Konkurs  Wokalny Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w naszej szkole, który miał miejsce 30 października 2018 roku
- polskie pieśni patriotyczne i ich rola w kształtowaniu świadomości narodowej
- prezentacja dorobku wokalnego solistów i grup w III kategoriach wiekowych
- propagowanie radości śpiewania
- integracja dzieci i młodzieży ze szkół gminy Niedźwiedź.
 
6. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku szkoły10 listopada 2018 roku w czasie uroczystej akademii ,, Urodziny Polski”
-  środki na sfinansowanie tablicy zostały pozyskane dzięki hojności mieszkańców Koniny, ze sprzedaży cegiełek, ciast, pamiątek patriotycznych, np. własnoręcznie wykonanych chorągiewek, dzięki współpracy z rodzicami i zaprzyjaźnionymi instytucjami
- okolicznościowy program artystyczny został wzbogacony wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski o godz. 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji MEN
- radośnie świętowaliśmy ,, Urodziny Polski” razem ze społecznością lokalną i zaproszonymi gośćmi , na zakończenie obchodów przed budynkiem szkoły zostało wykonane wspólne ,,zdjęcie na stulecie”
 - wspólnie degustowaliśmy biało-czerwony ,,Tort dla Niepodległej”i ciasteczka ,,niepodległościowe”.
 
7. W szkole przeprowadzone zostały liczne konkursy na 100-lecie odzyskania niepodległości:
- konkurs plastyczny dla klas I- IV ,, Kwiaty dla niepodległej”
- konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VIII i kl. III gimnazjum ,,Uroki mojej wolnej ojczyzny”
- szkolne eliminacje do Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej
- szkolne eliminacje do międzygminnego konkursu historycznego, który odbył się 10.11.2018 roku w MOK w Mszanie Dolnej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Józef Potaczek z klasy VIII i Grzegorz Tarasek z klasy III gimnazjum.
- szkolny konkurs dla klas V- VIIISP i kl. III gimnazjum: ,,1918-2018. Wolna i Niepodległa- prezentacja multimedialna”
          -,, Bieg dla niepodległej”- bieg terenowy dla uczniów klas V-VIII i kl. III gimnazjum    16 października 2018 roku.
Podsumowanie i  wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów szkolnych miało miejsce w dniu Święta Szkoły – 22 listopada 2018 r.
 
8. Tematyka rocznicowo-patriotycznej realizowana była na lekcjach przedmiotowych,  godzinach wychowawczych, wycieczkach szkolnych 
- spotkania ze świadkami historii, np. klasa VII na godzinie wychowawczej gościła panie M. Wiśniowską i J. Pachurę, które w ciekawy sposób odpowiadały na pytania uczniów, dotyczące np.  wspomnień ze szkoły i dzieciństwa
- przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursów tematycznych
- przybliżenie wiadomości dotyczących odzyskania niepodległości przez Polskę
- zajęcia na temat patriotyzmu, symboli narodowych
- katechezy,, Bóg – Honor – Ojczyzna”
- odwiedzenie miejsc pamięci  żołnierzy walczących w latach 1942-1949 na terenie Gorców w czasie pieszej wycieczki na Turbacz klasy VI i VII- 19 września 2018r.
- zwiedzanie Warszawy w czasie szkolnych wycieczek dla uczniów klas I – VIII SP i kl. III gimnazjum- 9-10.10.18. i 7-8. 11.18.
 
II Główne cele innowacji jak:
- uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości
- tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z ojczyzną
- rozwijanie kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich
- popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów
- kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych
- pobudzanie aktywności uczniów
- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samodyscypliny oraz automotywacji do pracy i nauki
- rozwijanie zainteresowania uczniów historią i dziedzictwem narodowym
   zostały osiągnięte.
 
 Realizowane były także inne szczegółowe cele innowacji :
- propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację historyczną, plastyczną, muzyczną
- pogłębianie wiedzy o Polsce: jej historii, kulturze, sylwetkach twórców niepodległej Rzeczypospolitej, drodze do odzyskania niepodległości, osiągnięciach II RP
- zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
- budzenie dumy narodowej wśród dzieci i młodzieży, kultywowanie pamięci tych, co polegli w obronie ojczyzny
- wyrobienie szacunku i czci wobec symboli szkolnych i narodowych
- wykorzystanie komputera, oprogramowania i internetu do poszerzania wiedzy i umiejętności,  a także do rozwijania zainteresowań
- wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji i utrwalanie nawyku podawania źródeł informacji
- wdrażanie do pracy zespołowej, utrwalenie umiejętności komunikowania się, podejmowania decyzji.
- wspomaganie rozwoju społecznego poprzez tworzenie więzi z członkami grupy, społecznością lokalną
- współdziałanie i aktywne komunikowanie się
- kształcenie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu.
 
III  Efekty innowacji:
Uczniowie 
- uświadomili sobie potrzebę kultywowania patriotycznej tradycji
-zdobyli środki na sfinansowanie tablicy pamiątkowej
- zdobyli wiedzę na temat odzyskania przez Polskę niepodległości
- rozwinęli umiejętności interpersonalne
- wypromowali swoją miejscowość
-wzięli liczny udział w konkursach i organizowanych uroczystościach
- efektywnie spędzili wolny czas.
 
 
 
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio