Banery1
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Poznajmy się - Gorce

 Celem naszego projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych młodych ludzi, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, sprawdzenia siebie w nowych rolach, nauka bycia odpowiedzialnym. Będziemy wykorzystywać potencjał młodzieży oraz przygotowywać ich do dojrzałego życia. Dodatkowym celem jest zdobycie wieloaspektowej wiedzy o własnym regionie, w tym o jego dziedzictwie kulturowym, zachęcenie do aktywnego stylu życia, pieszych wypraw, wzmocnienie poczucia przynależności do własnego regionu, inne spojrzenie na nasze środowisko.

Tematem przewodnim naszego projektu jest poznanie Gorców poprzez doświadczanie, obserwacje i przeżycia. Uczestnikami jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat. W trakcie cyklicznych spotkań oraz wypraw w góry uczestnicy samodzielnie opracują i przygotują do publikacji przewodnik Wokół Gorców, w którym znajdą się informacje o miejscach wartych poznania.

Projekt realizowany w ramach: Program Równać Szanse 2018 - Regionalny Konkurs Grantowy.

Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Kultury Ziemi Gorczańskiej Wsi Konina

Koordynator projektu: Iwona Tarasek

Na pierwszych spotkaniach zawarliśmy kontrakt, określiliśmy wspólne cele, zasady współpracy w grupie, rozpoczęliśmy spis niezbędnych rzeczy, które musimy mieć podczas wędrówek po Gorcach. Przygotowujemy się też merytorycznie do realizacji celów poprzez zapoznanie się z publikacjami na temat walorów przyrodniczych Gorców.

  

  

Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio